Perhekonstellaatio

Ikkuna ihmissuhteiden näkymättömään kenttään

Bert Hellinger, pappi ja psykoanalyytikko kehitti fenomenologiseen psykologiaan pohjautuen menetelmän, jolle hän antoi nimeksi perhekonstellaatio. Perhekonstellaatio auttaa meitä ymmärtämään nykyhetken ongelmia uudesta,
laajemmasta näkökulmasta käsin ja mahdollistaa integroimaan suvussa käsittelemättä jääneitä tunteita. Tällöin voimme vapautua näistä menneisyyden kahleista ja alkaa elämään omannäköistämme elämää. Menetelmän avulla pystymme käsittelemään myös arkielämän haasteisiin liittyviä näkökulmia.